Zabytkowe instrumenty powróciły do muzeum. Na wielu z nich znowu można zagrać.

fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

Do znajdującego się w Sanktuarium Muzeum 600-lecia powróciła po konserwacji ostatnia partia zabytkowych instrumentów, którymi posługiwała się założona w poł. XVI w. Kapela Jasnogórska.

Konserwacja, jak przyznaje Mirosław Baran, konserwator Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, nie tylko przywróciła blask ponad dwustu obiektom znajdującym się w kolekcji, ale również sprawiła, że na wielu z nich można znowu zagrać.

Do najbardziej cennych w zbiorach jasnogórskich należy grupa instrumentów dętych drewnianych - o czym mówi Piotr Cieślak, kierownik Pracowni Konserwacji Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

Wszystkie spośród Instrumentów Kapeli Jasnogórskiej prezentowane są na stałej ekspozycji w Muzeum 600-lecia i są dostępne dla zwiedzających. Zakończona konserwacja zaowocuje również powstaniem katalogu instrumentów z dokładnym opisem wszystkich sekcji instrumentalnych, który ukaże się pod koniec 2019 roku.

/kai/ml/