Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rozmowa dnia z przewodniczącym sejmiku Jackiem Jarcą
08.05.2024
07:55:00

fot. Wojciech Pacula/Radio Katowice

W składzie nowego zarządu województwa śląskiego marszałkiem został Wojciech Saługa a wicemarszałkami Bartłomiej Sabat i Grzegorz Boski. 

Na przewodniczącego sejmiku wybrano Jacka Jarco z Trzeciej Drogi. To przedsiębiorca, działacz społeczny i samorządowiec. Jakie są plany rozwoju województwa śląskiego i finanse? Co zrobić ze spadającą liczbą mieszkańców regionu? 

Przewodniczący sejmiku śląskiego: Środki z UE trzeba dzielić sprawiedliwie

— Uchwały w sprawie powołania komisji będą jednymi z pierwszych, jakie podejmie sejmik województwa śląskiego na najbliższej sesji — powiedział w Radiu Katowice przewodniczący sejmiku Jacek Jarco z Trzeciej Drogi. 

Radni zajmą się też sprawami bieżącymi. A to, jak wymieniał: środki i dofinansowanie z Unii Europejskiej, środki, które będą do podziału na poszczególne samorządy, również na poszczególne organizacje, NGO-sy. Ważny jest sprawiedliwy transfer tych środków.

Jacek Jarco w samorządzie był członkiem Rady Powiatu Żywieckiego. 

Przyznał, że sprawy Żywiecczyzny są mu najbliższe. Podkreślił jednak, że sejmik chce, aby rozwój województwa śląskiego był zrównoważony.

Przewodniczący sejmiku skupi się także na kwestiach bliskich przedsiębiorcom, sam prowadzi firmę od 25 lat. Ważne są jego zdaniem: dalsze przyciąganie inwestorów, poszerzanie stref ekonomicznych i dbanie o to, aby ten rozwój był także w nowe technologie i technologie, które możemy tworzyć na miejscu. Nie należy iść jedynie w kierunku zapewniania miejsc pracy, aby nie stać się "montownią wielkich koncernów". Istotne jest tworzenie hubów i startupów, dodał gość rozgłośni.

Z przewodniczącym sejmiku Jackiem Jarcą rozmawia Łukasz Łaskawiec.


Gościem Radia Katowice jest dziś przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco z Trzeciej Drogi. Dzień dobry.

Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.

Wybrano pana na przewodniczącego w poniedziałek. Przewodniczący organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady. Proszę powiedzieć czy przygotowuje pan już kolejną sesję i jakich ważnych uchwał możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

Tak, oczywiście. To robi Biuro Organizacyjne Sejmiku Województwa Śląskiego. Będą to uchwały w sprawie powołania stosownych komisji oraz sprawy bieżące, które przygotowuje zarząd.

Które te sprawy bieżące są teraz dla województwa śląskiego, pana zdaniem, najważniejsze?

Ja myślę, że trzeba na pewno wziąć tutaj pod uwagę dofinansowanie z Unii Europejskiej -to o czym mówił pan marszałek Saługa-, środki, które będą do podziału na poszczególne samorządy, również na poszczególne organizacje, NGOs-y. Chodzi o sprawiedliwy transfer tych środków, o to aby każdy region czy każdy subregion naszego województwa mógł się rozwijać we właściwy sposób. Ale tym panie redaktorze zajmie się już zarząd. Nie chcę tutaj odbierać kompetencji panu marszałkowi. Decyzje na pewno zapadną w najbliższych dniach.

Panie przewodniczący w sejmiku śląskim zawiązała się „Koalicja 15 października”. W jej skład wchodzi 27 radnych spośród 45. A jaki jest najważniejszy cel, jaki stawiacie sobie właśnie jako koalicja na tę kadencję?

Jako koalicja stawiamy sobie za cel przywrócenie sprawności pracy urzędu i -tak, jak już pan marszałek na konferencji wspomniał-, aby województwo śląskie mogło się w sposób właściwy dalej rozwijać. Pamiętam czas, kiedy byłem jeszcze samorządowcem powiatu żywieckiego, województwo mazowieckie wyprzedzało nasze województwo, ale na drugim miejscu było województwo śląskie. Potem długo, długo nic, mówiąc kolokwialnie. Teraz depczą nas po piętach, w niektórych dziedzinach nawet doganiają, województwo dolnośląskie czy też województwo wielkopolskie. Tutaj stawiamy sobie za cel przywrócenie tego kierunku aby to nasze województwo grało wiodącą rolę w naszym kraju.

Czy to jest swego rodzaju rywalizacja pomiędzy regionami w Polsce?

Nie, nie, uchowaj Boże panie redaktorze. Chodzi o to aby mieszkańcy czuli, że mieszkają w miejscu, w którym życie jest porównywalne ze standardami życia czy to w Europie Zachodniej, czy to w innych regionach Polski. Przede wszystkim o to, aby młodzi mieszkańcy województwa śląskiego, ich wiedza, zdobyte na studiach doświadczenie mogło być zagospodarowane tutaj, w województwie śląskim, żeby nie musieli poszukiwać ciekawszych form pracy w innych regionach czy też za granicą.

I o takie między innymi wyjeżdżanie będę jeszcze pytał w naszej rozmowie, ale wcześniej chcę wrócić do tematu Rady Powiatu Żywieckiego bo w samorządzie był pan dotąd członkiem tej rady III, V i VI kadencji i to stamtąd pan pochodzi. Ma pan zatem spore doświadczenie jako samorządowiec. Chcę zapytać czy w swojej pracy w sejmiku będzie się pan skupiał głównie na sprawach bliskich mieszkańcom Żywiecczyzny?

Panie redaktorze trudno nie odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, niemniej wiadomo, że będziemy jako sejmik, a mam nadzieję że również zarząd ma taki kierunek, mieć na uwadze to, aby rozwój naszego województwa był zrównoważony pod względem regionów, co odzwierciedla, jak pewnie radiosłuchacze, pan redaktor zauważyli, również skład zarządu. On naprawdę geograficznie jest różnorodny, ale panie redaktorze wiadomo, sprawy Żywiecczyzny, subregionu południowego, dawnego województwa bielskiego, czyli tej części tego województwa,  która obecnie znajduje się w województwie śląskim, na pewno są mi bliższe z racji zamieszkania i pracy w tym regionie.

Jest pan przedsiębiorcą i od ćwierć wieku prowadzi w Bielsku-Białej firmę z branży budowlanej. Sprawy przedsiębiorców z regionu są panu bliskie i jak rozumiem będzie pan je również przenosił do sejmiku?

Oczywiście panie redaktorze. To był również jeden z elementów w mojej kampanii wyborczej. Uważam, że przedsiębiorcy to sól tej ziemi, mówię o całym województwie śląskim. Kiedyś wyczytałem w danych statystycznych, że pod względem liczby mieszkańców jest tutaj naprawdę dosyć duży odsetek przedsiębiorców, to oni tworzą produkt krajowy, oni dają pracę. Przedsiębiorcy dzisiaj spotykają się -nie tylko dzisiaj panie redaktorze, oczywiście w przeszłości również-, z różnymi problemami a rozwój jest właśnie po to żeby te przeszkody usuwać.

A co może zrobić województwo śląskie żeby właśnie te przeszkody usunąć? Jakie są pomysły pana czy koalicjantów?

Nie tyle moje panie redaktorze. Myślę, że tutaj nie odkryję Ameryki jeżeli powiem, że dalsze przyciąganie inwestorów, tych dużych -to akurat w kontekście tego o co pan chce zapytać w późniejszym czasie, jak już pan redaktor wspomniał odnośnie pracy dla młodych ludzi-, poszerzanie stref ekonomicznych i dbanie o to aby ten rozwój również był w nowe technologie  i w technologie, które możemy tworzyć tutaj na miejscu żebyśmy faktycznie nie koniecznie szli tylko i wyłącznie w kierunku samej pracy dla mieszkańców, nie stali się tzw. montownią wielkich koncernów. To jest tworzenie hubów, startupów. Ja wiem, że tutaj ta procedura województwa musi potrwać, ale mam nadzieję, że zarząd ma w tym kierunku plany.

To teraz porozmawiajmy o tym temacie, o którym wspomnieliśmy już na początku naszej rozmowy. Województwo śląskie się wyludnia panie przewodniczący. Według Głównego Urzędu Statystycznego śląskie straci ponad milion mieszkańców do 2060 i to największy ubytek mieszkańców spośród wszystkich województw w Polsce. Czy da się zatrzymać ten trend? To nie tylko chyba tworzenie miejsc pracy i przyciąganie inwestorów bo tutaj chodzi również o urodzenia, o umieralność.

Tak panie redaktorze, to raczej już jest problem społeczny. Myślę, że nie tylko naszego regionu czy też Polski, ale chyba i całej Zachodniej Europy. Jeżeli chodzi o plany ja tylko mógłbym zasugerować czy to sejmikowi, czy to zarządowi, aby iść w kierunku rozwoju miast, w kierunku rozwoju obiektów kultury, obiektów do spędzania wolnego czasu, na przykład tworzenie nowych deptaków z takimi powiedzmy kawiarniami, miejscami spotkań itd., gdzie młodzi ludzie, ale niekoniecznie młodzież, mówię o młodych ludziach, którzy weszli już w związki małżeńskie…

Panie przewodniczący, ale czy tworzenie deptaków powstrzyma wyludnianie się województwa?

Nie, nie, to jest tylko jeden z przykładów panie redaktorze. Mówię o tym, aby przestrzeń dla właśnie tych młodych rodzin, mieszkania -można w jakiś sposób tutaj wspomóc samorządy miejskie- aby przybywało po prostu tych tańszych mieszkań na wynajem myślę, że to jest też jeden z kierunków. Wiadomo, że ja sam tej inicjatywy również nie będę tworzył, więc tutaj wspólnie z zarządem czy wspólnie z samym sejmikiem. To są panie redaktorze tylko takie małe wycinki gdzie te działania możemy skierować.

I tutaj panie przewodniczący musimy postawić kropkę. Czas naszej rozmowy dobiega końca. Moim i państwa gościem w środowy poranek w Radiu Katowice był przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco. Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję radiosłuchaczom. Miłego dnia życzę.Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 07:40
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA