FISHka. Nowa gazeta dla młodych.

fot. Kamil Jasek

Rybnik chce przekonać do prasy młodych mieszkańców. Miasto stworzyło własną gazetę młodzieżową. To nawiązująca nazwą do miasta FISHka.

— W mieście funkcjonuje wydawana przez Centrum Kultury Gazeta Rybnicka, lecz jej charakter i forma nie przemawia do wszystkich mieszkańców — mówi wiceprezydent Wojciech Świerkosz. 


— Zawartość czasopisma związana ma być z wydarzeniami i życiem kulturalnym miasta — mówi redaktor naczelna, Katarzyna Chwałek-Bednarczyk. 


Czasopismo w formacie zwykłego zeszytu liczy 35 stron. Nowe numery pojawiać będą się pod koniec miesiąca w nakładzie 1500 egzemplarzy. Zawartość dostępna ma być także w internecie. 

Autor: Kamil Jasek /rs/