Selektywna zbiórka śmieci

Dowiemy się, czy jest postęp w selektywnej zbiórce śmieci, a także o ekologii wspomaganej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRNIK. W audycji nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon