AIR BORDER

Rozmawiamy z ekspertem ds. zagospodarowania odpadów Mieczysławem Podmokłym o obecnym stanie i perspektywach tej gospodarki, z klimatologiem dr Leszkiem Ośródką o zakończeniu projektu AIR BORDER porządkującym wiedzę o granicznym zanieczyszczeniu atmosfery między Polską a Czechami. W audycji nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon