Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje społeczne.

fot. Jadwiga Woźnikowska/Radio Katowice

Czy polskie TGV przetnie za 20 lat Śląski Ogród Botaniczny i gminę Ornontowice? 

Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przeprowadzenie linii szybkiej kolei przez poszczególne gminy na Śląsku, szczególnie w powiecie mikołowskim budzi wiele emocji.

Wczoraj tej sprawie spotkali się zdezorientowani mieszkańcy Ornontowic.


Trzy propozycje połączeń kolejowych przecinają tworzony od kilkunastu lat Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem.

— To niedopuszczalne rozwiązanie — mówi burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula.


Przewodnicząca Koła Radnych PiS w Mikołowie, Stanisława Hajduk-Bies, podkreśla, że każdy rozwój wiąże się z poświęceniem.Autor: Jadwiga Woźnikowska /pg/