Rozmowa dnia z przewodniczącym Dominikiem Kolorzem

25 września 2020 roku przedstawiciele związków zawodowych i rządu podpisali w Katowicach porozumienie dotyczące zasad transformacji górnictwa. Wynika z niego, że ostatnia polska kopalnia węgla kamiennego zakończy działalność w 2049 roku. Minęło 5 miesięcy. O negocjacjach w sprawie umowy społecznej dla naszego regionu, zapowiadanej do 15 grudnia, z przewodniczącym Śląsko-Dabrowskiej Solidarności Dominikiem Kolorzem rozmawia Piotr Pagieła.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia