Rozmowa dnia z ministrem Stanisławem Szwedem

Marzec to miesiąc wyczekiwany przez emerytów, właśnie w tym miesiącu dostają podwyższone, zrewaloryzowane o 4,24 procent świadczenia. 

O wysokości emerytur, 13. i 14. emeryturach oraz o szczepieniach pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego z wiceministrem rodziny i polityki społecznej Stanisławem Szwedem rozmawia Piotr Pagieła.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.