Jak wygląda praktyczna nauka zawodu w czasie pandemii?

fot. Szymon Brandys / Radio Katowice

W czasach nauki zdalnej na wszystkich szczeblach edukacji jedyną możliwością oderwania się od monitora jest praktyczna nauka zawodu. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia. 

Ważne jest, aby wspomniane zajęcia były prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego i odbywały się w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Zajrzeliśmy w tym tygodniu do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle i trafiliśmy akurat na "Dzień z jajem”.Autor: Szymon Brandys /as/