Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Ruda Śląska wprowadza nocną prohibicję
21.05.2021
20:00:00

Ruda Śląska dołącza do miast z tzw. nocną prohibicją. - Takie rozwiązanie  powinno ograniczyć zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, na które skarżą się mieszkańcy – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic. 

Zakaz będzie dotyczył sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00. Obejmować będzie placówki handlu detalicznego, w tym stacje benzynowe (nie dotyczy natomiast lokali gastronomicznych). Możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych daje samorządom ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uchwała Rady Miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nocna prohibicja obowiązuje już m.in. w Bytomiu a także w części Katowic.


Autor: Agnieszka Tatarczyk /as/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA