Rozmowa dnia z dyrektorem Stanisławem Dylągiem

Czy grozi nam deficyt krwi? O to dziś rano zapytamy dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Stanisław Dyląga. 

Polska jest krajem, w którym obecnie zapewniona jest samowystarczalność krwi, jednak nie jest ona dana raz na zawsze. Wyzwaniem jest starzenie się społeczeństwa w Polsce, a górna granica wieku dla dawców krwi to 65 lat, więc przewidywalny jest spadek osób, które mogą być dawcami.

Porozmawiamy także o tym kto po covidzie i szczepieniach może oddawać krew, a także czy nadal potrzebne jest osocze ozdrowieńców.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.