Robert Talarczyk odbierze tytuł Człowieka Teatru 2021

fot. Przemysław Jendroska

Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego zostanie uhonorowany tytułem Człowieka Teatru 2021. 

Gala odbędzie się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera. 

— To dla mnie najważniejsze wyróżnienie w dotychczasowej pracy — podkreślił Robert Talarczyk w rozmowie z Radiem Katowice.


Tytuł Człowieka Teatru został ustanowiony przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby zachować wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee patrona, wybitnego reżysera i dyrektora teatru, który realizując cele artystyczne nie zapominał o myśli społecznej i wspólnocie jaką stanowi teatr. 

Autor: Ewa Niewiadomska /rs/


Wiadomości kulturalne