Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rozmowa dnia z wiceprezydentem Piotrem Grzybowskim
08.02.2023
10:14:00

fot. Zdzisław Makles/Radio Katowice

Częstochowa chce pozyskać unijne dofinansowanie na kluczowe miejskie inwestycje, w tym komunikacyjne i drogowe. 

Z zastępcą prezydenta Częstochowy Piotrem Grzybowskim, który za działania na rzecz europejskich instrumentów finansowych dla miast został wyróżniony przez Związek Miast Polskich, rozmawia Zdzisław Makles.


Gościem Radia Katowice jest dziś Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta Częstochowy. Dzień dobry panie prezydencie.

Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.

Pana praca to pozyskiwanie przez Częstochowę unijnego dofinansowania na kluczowe miejskie inwestycje, w tym komunikacyjne i drogowe. O jakie fundusze unijne w tym roku stara się Częstochowa?

O fundusze unijne w tym roku Częstochowa, tak jak i inne miasta, nie będzie się starać jeżeli nie będzie konkursów. Od tego trzeba zacząć. Na razie fundusze strukturalne są zablokowane ze względu na łamanie praworządności. Budżet unijny, jako taki, rozpoczął się w 2021 roku i my oczywiście klika projektów mamy. Jesteśmy przygotowani na złożenie stosownych wniosków. Na pewno chcielibyśmy zawalczyć o ulicę Armii Krajowej i o rondo w Kiedrzynie, czyli to jest wyjazd z Częstochowy w kierunku północnym. Mamy przygotowane projekty związane chociażby z przebudową Promenady, zagospodarowaniem Placu Rady Europy. Chcielibyśmy wybudować kilka przedszkoli, bo co najmniej trzy lokalizacje obecne się wyczerpały, czyli nie ma możliwości dalszych remontów przedszkoli chociażby w Kiedrzynie czy na ulicy Rocha i tam trzeba by było wybudować je nowe. Chcielibyśmy też rozbudować żłobek. Wróci też na pewno temat teatru.

Teatr, różnego rodzaju inwestycje, o tym na koniec. Dwie ważne inwestycje poza przebudową DK 91 i DK 46, która trwa, to przetarg na przedłużenie ulicy 1 Maja do Krakowskiej w Częstochowie, to jest takie połączenie miasta podzielonego torami PKP i węzeł komunikacyjny do Olsztyna, czyli bezkolizyjny zjazd z Drogi Krajowej 91 będącej w remoncie. Czy te inwestycje można w tym roku przeprowadzić?

Tak. Trzeba do tego jeszcze dołożyć inwestycję już realizowaną, czyli przedłużenie ulicy Korfantego do Olsztyna, bo ta inwestycja jest realizowana niezależnie od ulicy Bugajskiej bis, o której mówił pan redaktor. Jeżeli mówimy o przebiciu się nad torami w rejonie 1 Maja, to rzeczywiście liczymy na to, że po rozstrzygnięciu przetargu będziemy mogli przystąpić do inwestycji jeszcze w tym roku. Natomiast Bugajska bis, czyli skrzyżowanie DK 46 z DK 1, droga która będzie szła dalej w kierunki Kielc, to jest inwestycja wieloletnia, którą jeżeli byśmy w tym roku rozstrzygnęli to na pewno zaczęlibyśmy od projektowania.

Panie prezydencie, pan głównie koncentruje się na pozyskiwaniu środków unijnych. Jest pan członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, ale na przykład za działania na rzecz europejskich instrumentów finansowych dla miast, został pan wyróżniony przez Związek Miast Polski honorowym medalem. Pespektywa finansowa do roku 2027 dla północnej części województwa śląskiego, tak jak w całym województwie śląskim, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, północ może czerpać z 3 mld euro. Ile z tych środków udałoby się pana zdaniem rzeczywiście pozyskać przez samorządy północy i Częstochowy?

Myślę, że jesteśmy to w stanie dość dokładnie wyliczyć. W kończącej się perspektywie finansowej 2014-2020, którą można rozliczać do 2023 roku, dla naszego subregionu przypadało 104 mln euro. Myślę, że w kolejnej perspektywie, czyli obecnej, to będzie około 140 mln euro dlatego, że północ jest jedynym subregionem, który nie ma dostępu do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma do niego dostęp i Bełchatów, i Górnośląski Okręg Przemysłowy. Dlatego tak wyglądają uzgodnienia obecnie z Urzędem Marszałkowskim, że postara nam się Urząd Marszałkowski, w jakiś sposób, to zrekompensować a co za tym idzie zwiększyć nam ten nasz program subregionalny dla inwestycji terytorialnych w naszej części województwa do około 140 mln zł. To jest o tyle ważne, że proszę zauważyć, w ogóle fundusze dla Polski są dużo mniejsze. Zarówno dla Polski, jak i dla całego województwa, to jest około 20% mniej niż w poprzedniej perspektywie a my byśmy o ponad 30% zyskali i idąc dalej około 43 % tej kwoty, to jest kwota która powinna przypaść Częstochowie.

Jeśli oczywiście będą stosowne programy przygotowane, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że samorząd musi wypełnić ileś określonych założeń i zadań.

Ale te programy są już przygotowane. Województwo śląskie jest akurat jednym z nielicznych województw, które ma już dogadany swój program, nazywa się Fundusze dla Śląska na lata 2021-2027 i czekamy tylko na moment, w którym Warszawa przestanie nam blokować fundusze.

Czy może jeszcze ktoś, kto jest przeciwnikiem współpracy Beskidów i centralnej części województwa śląskiego, powiedzieć że centralna część województwa śląskiego bogaci się kosztem obrzeży? 

To nie jest tak, że ona się bogaci kosztem obrzeży, bo rzeczywiście od 2014 roku gdybyśmy przeliczali wysokość dofinansowania na mieszkańca, to z całą pewnością w subregionie północnym i południowym województwa śląskiego, to będzie nawet wyższy poziom niż w subregionie centralnym czy zachodnim. Cały czas wysokość tych środków jest rozdysponowywana nieproporcjonalnie, ale tylko patrząc jakby na bezwzględne wartości, bo gęstość zaludnienia subregionu centralnego jest dużo większa, stąd tych środków tam idzie zawsze więcej a co za tym idzie te najbardziej spektakularne, najbardziej widoczne inwestycje idą do subregionu centralnego. Z całą pewnością, bez jakieś schizofrenii czy obłudy, nie można mówić o tym, że my czy Bielsko jesteśmy dalej łupieni kosztem na przykład Gliwic czy Katowic.

I teraz kwestia, o której pan wspomniał. Parlamentarzyści w tym tygodniu zostali poproszeni o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla Częstochowy inwestycji i na tej liście są wspomniany przez pana Teatr im. Adama Mickiewicza, przebudowa Obrońców Westerplatte do ulicy Wrocławskiej, ale -co ważne- chodzi o wsparcie także przebudowy największej inwestycji w Częstochowie – Alei Wojska Polskiego, której koszty od czasu przyznania dofinansowania unijnego po prostu rosną. To jest konieczne żeby zakończyć tę inwestycję?

Rosną koszty wszystkich inwestycji tak naprawdę. Nie bez powodu nawet rząd to przyznaje zmieniając prawo zamówień publicznych w ten sposób, że projekty które wykraczają poza okres realizacji sześciomiesięcznych, czyli praktycznie każde inwestycyjne, mają obowiązkowe już zapisy waloryzacji, po to żeby uniknąć takich sytuacji w których jest spór pomiędzy wykonawcą a inwestorem. My dzisiaj mamy zabezpieczone środki na realizację całej Jedynki i skończymy ją do końca tego roku. Jednak to duży wkład własny, bo rośnie wartość projektu głównie w taki sposób, że rośnie wkład własny. Gdyby udało nam się pozyskać dodatkowe środki, a jesteśmy blisko sfinansowania kilku różnych pomniejszych projektów w tym zakresie, na obiekty inżynieryjne, mostowe chociażby w przebiegu DK 91 bo taki numer ma dzisiaj „gierkówka”, to zwolnilibyśmy część wkładu własnego i te środki mogłyby trafić chociażby na fundusz budowy i przebudowy dróg lokalnych, mniejszych.

I rozumiem, że państwo dążą do tego żeby tak się stało.

Oczywiście.

Dziękuję bardzo. Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta Częstochowy, był dziś gościem Radia Katowice.

Dziękuję panie redaktorze.Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA