Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Władze Katowic i GZM chcą kupić Polskie Radio Katowice. Jest odpowiedź KRRiT
11.01.2024
09:01:00

Władze Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) chcą kupić Polskie Radio Katowice w likwidacji. List w tej sprawie prezydent miasta i szef GZM przesłali do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza – dowiedziała się PAP.

Autorzy pisma wyrazili przekonanie, że proponowana przez nich zmiana właścicielska pozwoli nie tylko utrzymać działalność rozgłośni, ale też rozwijać ją z pożytkiem dla mieszkańców.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 stycznia poinformowało, że sąd wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Radia Katowice.

— Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100 proc. akcji, informuje, że Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą +Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach SA+ w likwidacji z siedzibą w Katowicach — podał resort kultury.

Jak dowiedziała się PAP, do tej właśnie decyzji odnoszą się w piśmie do ministra Sienkiewicza prezydent Katowic Marcin Krupa i Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu GZM, zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego.

Sekretarz miasta Katowice Maciej Stachura, pytany przez PAP o list, potwierdził, że takie pismo do ministra faktycznie zostało wysłane, jednak – jak dodał – jego autorzy zdecydowali się nie informować o nim publicznie. Katowicki magistrat nie ujawnia treści pisma. Sprawy nie komentują też przedstawiciele GZM. Nieoficjalnie urzędnicy arumentują, że nie chcą wywoływać kolejnego politycznego sporu. "Nie o politykę tu w końcu chodzi" – powiedział jeden z nich.

W liście do ministra – do którego dotarła PAP – Krupa i Karolczak wyrazili przekonanie o konieczności zachowania ważnej dla społeczności regionu rozgłośni radiowej. Jak przypomnieli, należy ona do najstarszych rozgłośni w kraju, jest źródłem informacji dla wielu mieszkańców, a także miejscem promocji regionalnej kultury, historii i dziedzictwa, pełniąc ważną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości i pielęgnowaniu języka śląskiego.

— W związku z powyższym, biorąc pod uwagę niezwykle istotną funkcję, jaką pełni Radio Katowice w naszym regionie oraz interes setek tysięcy słuchaczy tej rozgłośni, zwracamy się z propozycją zakupu przez Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię podmiotu pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach +Radio Katowice SA w likwidacji — napisali autorzy listu.

Sejm 19 grudnia podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA i Polskiej Agencji Prasowej SA i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych.

Prezydent Andrzej Duda 23 grudnia poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Taką samą decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17.

Odpowiedź KRRiT

KRRiT stanowczo sprzeciwia się wyprzedaży majątku polskiego radia i telewizji, który stanowi dobro publiczne. Wszelkie tego rodzaju działania będą przez KRRiT zaskarżane — podano w opublikowanym w środę komunikacie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W związku z doniesieniem Polskiej Agencji prasowej z dnia 10 stycznia 2024 r. (godz. 17:47) mówiącym o tym, że władze Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zgłosiły Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego chęć zakupu rozgłośni publicznego radia w Katowicach KRRIT wydało oświadczenie:

— Członkowie KRRiT stanowczo sprzeciwiają się wyprzedaży majątku polskiego radia i telewizji, który stanowi dobro publiczne. Wszelkie tego rodzaju działania będą przez KRRiT zaskarżane. Zgodnie z art. 213 Konstytucji RP, KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wyprzedaż majątku mediów publicznych jest naruszeniem interesu publicznego — podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego rady Macieja Świrskiego.

Władze Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) chcą kupić Polskie Radio Katowice w likwidacji. List w tej sprawie prezydent miasta i szef GZM przesłali do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Autorzy pisma wyrazili przekonanie, że proponowana przez nich zmiana właścicielska pozwoli nie tylko utrzymać działalność rozgłośni, ale też rozwijać ją z pożytkiem dla mieszkańców.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 stycznia poinformowało, że sąd wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Radia Katowice. Do tej właśnie decyzji odnoszą się w piśmie do ministra Sienkiewicza prezydent Katowic Marcin Krupa i Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu GZM, zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego.

Sekretarz miasta Katowice Maciej Stachura, pytany przez PAP o list, potwierdził, że takie pismo do ministra faktycznie zostało wysłane, jednak – jak dodał – jego autorzy zdecydowali się nie informować o nim publicznie. Katowicki magistrat nie ujawnia treści pisma. Sprawy nie komentują też przedstawiciele GZM. Nieoficjalnie urzędnicy argumentują, że nie chcą wywoływać kolejnego politycznego sporu. "Nie o politykę tu w końcu chodzi" – powiedział jeden z nich.

W liście do ministra – do którego dotarła PAP – Krupa i Karolczak wyrazili przekonanie o konieczności zachowania ważnej dla społeczności regionu rozgłośni radiowej. Jak przypomnieli, należy ona do najstarszych rozgłośni w kraju, jest źródłem informacji dla wielu mieszkańców, a także miejscem promocji regionalnej kultury, historii i dziedzictwa, pełniąc ważną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości i pielęgnowaniu języka śląskiego.

— W związku z powyższym, biorąc pod uwagę niezwykle istotną funkcję, jaką pełni Radio Katowice w naszym regionie oraz interes setek tysięcy słuchaczy tej rozgłośni, zwracamy się z propozycją zakupu przez Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię podmiotu pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" SA w likwidacji — napisali autorzy listu.

Sejm 19 grudnia podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA i Polskiej Agencji Prasowej SA i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych.

Prezydent Andrzej Duda 23 grudnia poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Taką samą decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17.


Autor: Krzysztof Konopka /PAP/pm/mf/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA