Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Śląsko-dąbrowska "Solidarność" popiera propozycję zakupu Radia Katowice przez GZM i miasto Katowice
16.01.2024
11:37:00

Mateusz Franczyk/Radio Katowice

Śląsko-dąbrowska Solidarność poparła propozycję władz Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), które zdeklarowały, że chcą kupić postawione w stan likwidacji Radio Katowice. Związkowcy postulują, aby w inicjatywę włączył się również samorząd województwa.

Kilka dni temu PAP ujawniła, że władze Katowic i GZM – zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego – w liście do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza wyraziły chęć kupna Polskiego Radia Katowice w likwidacji.

— Zostawiając na boku ocenę działań nowej koalicji rządzącej wobec mediów publicznych, trzeba powiedzieć, że pracownicy Radia Katowice stali się zakładnikami tego, co dzieje się w Warszawie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak być nie powinno. Jeśli samorządy z naszego województwa kupią do spółki Radio Katowice, to będzie ono niezależne od Warszawy — powiedział we wtorek szef szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

W przyjętym we wtorek stanowisku skierowanym do przewodniczącego śląskiego sejmiku Mirosława Mazura Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich radnych sejmiku o podjęcie działań na rzecz włączenia się samorządu wojewódzkiego do inicjatywy Katowic i GZM.

— Zmiana struktury właścicielskiej Radia Katowice wydaje się być najlepszym wyjściem z niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie rozgłośnia i jej pracownicy — napisali w stanowisku.

Kopie pisma zostały przesłane m.in. do marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego i do radnych sejmiku.

Związkowcy zaznaczyli, że Radio Katowice jest nie tylko największą i jedną z najstarszych regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, ale przede wszystkim stanowi ono źródło codziennych informacji z regionu dla setek tysięcy mieszkańców województwa.

— Absolutnie niedopuszczalne jest, aby ogromny dorobek Radia Katowice został zaprzepaszczony, a takie ryzyko niesie postawienie rozgłośni w stan likwidacji — napisali przedstawiciele władz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

W ich ocenie przejęcie Radia Katowice przez samorządy zapewni stabilność zatrudnienia pracownikom, utrzyma publiczny charakter rozgłośni, a jednocześnie pozwoli wzmocnić jej regionalną tożsamość.

— Jeśli w nowej strukturze właścicielskiej Radia Katowice znajdzie się i samorząd wojewódzki i, poprzez GZM, samorządy poszczególnych miast, to będą tam reprezentowane różne opcje polityczne i różne środowiska. W takich warunkach łatwiej o prawdziwy pluralizm i bezstronność na antenie — argumentuje Kolorz.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 stycznia poinformowało, że sąd wpisał do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Radia Katowice. Do tej właśnie decyzji odnieśli się w piśmie do ministra Sienkiewicza prezydent Katowic Marcin Krupa i przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak. Wyrazili oni przekonanie o konieczności zachowania ważnej dla społeczności regionu rozgłośni radiowej. Jak przypomnieli, należy ona do najstarszych rozgłośni w kraju, jest źródłem informacji dla wielu mieszkańców, a także miejscem promocji regionalnej kultury, historii i dziedzictwa, pełniąc ważną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości i pielęgnowaniu języka śląskiego.

— W związku z powyższym, biorąc pod uwagę niezwykle istotną funkcję, jaką pełni Radio Katowice w naszym regionie oraz interes setek tysięcy słuchaczy tej rozgłośni, zwracamy się z propozycją zakupu przez Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię podmiotu pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA w likwidacji — napisali autorzy listu.

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odnosząc się do informacji o ofercie zakupu Polskiego Radia Katowice, oświadczyli, że stanowczo sprzeciwiają się „wyprzedaży majątku Polskiego Radia i telewizji”, bo „stanowi on dobro publiczne”.

Sejm 19 grudnia podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA i Polskiej Agencji Prasowej SA i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek.

Prezydent Andrzej Duda 23 grudnia poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z „rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa” w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Taką samą decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17.

/PAP/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA