Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rektor elekt Politechniki Śląskiej: Chcę, żebyśmy się uczyli na cudzych sukcesach
21.05.2024
07:40:00

Katarzyna Herbuś/Radio Katowice

Politechnika Śląska ma doskonały kapitał ludzki, to pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni oraz doktoranci i studenci. Chciałbym wzmocnić współpracę pomiędzy nimi dla dobra uczelni — mówił na antenie Polskiego Radia Katowice rektor elekt Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk. Stery obejmie oficjalnie 1 września. Przejmie obowiązki rektora Arkadiusza Mężyka, który po dwóch kadencjach nie mógł już wystartować w uczelnianych wyborach.

Rektor elekt mówiąc o planach na 4-letnią kadencję, wskazał, że chce między innymi rozwijać umiędzynarodowienie. "W ostatnich latach dzięki programowi 'Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza' zmieniliśmy kulturę pracy" — przyznał dotychczasowy prorektor do spraw nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej. "Potrafiliśmy dotrzeć do pracowników tak, aby starali się poszukiwać swoich partnerów nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, ale też w otoczeniu międzynarodowym" — podkreślił prof. Marek Pawełczyk. Dodał, że przed rozmową z Łukaszem Łaskawcem zajrzał do międzynarodowych baz danych. "Jak cztery lata temu zajmowaliśmy w gronie 20 uczelni aspirujących do programu 'Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza' 20. miejsce, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, teraz zauważyłem, że jesteśmy na 1. miejscu" — zaznaczył rektor elekt. Poranny gość rozgłośni stwierdził, że "współpraca międzynarodowa rzeczywiście zaczyna przynosić znaczące korzyści dla uczelni w takiej postaci, że zaczynamy się uczyć od najlepszych".

"Często się mówi, że uczymy się na cudzych błędach, a ja wolałbym, żebyśmy się uczyli na cudzych sukcesach" - kontynuował prof. Marek Pawełczyk. Wspomniał między innymi o wzorze amerykańskim, który pozwala skutecznie angażować studentów w badania naukowe.

Politechnika Śląska zaangażuje absolwentów w promowanie uczelni

Rektor elekt Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk stawia na absolwentów, którzy mogą promować uczelnię w Polsce i za granicą. Tymczasem uczelniany program "Absolwenci Politechniki Śląskiej" nie funkcjonuje. Strona internetowa czy Facebook programu nie są aktualizowane od początku ubiegłego roku.

To jest jeden z obszarów, które w naszej uczelni wymagają doskonalenia — przyznał w rozmowie z Polskim Radiem Katowice prof. Marek Pawełczyk. — Ja nie chciałbym obejmować kierownictwa uczelni z myślą przewodnią, którą jest tylko i wyłącznie zmiana. Chciałbym, żeby to było doskonalenie — stwierdził gość Łukasza Łaskawca.

Prof. Marek Pawełczyk podkreślił, że "absolwenci Politechniki Śląskiej osiągają wielkie sukcesy, a wiele z tych osób to prezesi firm, to osoby zajmujące wysokie stanowiska, także za granicą". Jego zdaniem, "utrzymywanie relacji z nimi i zachęcanie do tego, aby starali się dbać o naszą uczelnię (jest ważne - przyp. red.), bo wówczas dyplom, który kiedyś uzyskali, będzie im ciągle przynosił wartość".

Wśród absolwentów Politechniki Śląskiej są europoseł i były premier Jerzy Buzek oraz senator i były prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Państwa i moim gościem w Radiu Katowice jest dziś rektor elekt Politechniki Śląskiej, obecnie prorektor do spraw nauki i rozwoju, prof. Marek Pawełczyk. Dzień dobry.

Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.

Panie rektorze choć kadencja rozpocznie się dopiero 1 września, to już teraz można pana zapytać o pomysły na rozwój uczelni. W notatce po wyborze wskazał pan, że razem z prorektorami będzie otwarty na dialog i dyskusję a uczelnia będzie się rozwijała bardzo dynamicznie. Podkreślił pan, że to swoista deklaracja. Co zatem stawia pan sobie za największy cel swojej czteroletniej kadencji już jako rektora Politechniki Śląskiej?

Dziękuję bardzo za to pytanie. Nasza uczelnia ma doskonały kapitał ludzki, bardzo zaangażowanych pracowników -i tutaj podkreślę-, zarówno pracowników naukowych, ale i dydaktycznych, ale i administracyjnych także, studentów i doktorantów. Chciałbym wzmocnić współpracę pomiędzy tymi osobami dla dobra uczelni. Chciałbym abyśmy patrzyli przez pryzmat uczelni, bo to uczelnia jest przede wszystkim widziana na zewnątrz, w zawiązku z tym ważne jest to, żeby osoby które funkcjonują na co dzień na wydziałach, w swoich komórkach, w swoich jednostkach organizacyjnych, żeby dostrzegały jednak walor jakim jest współpraca także miedzy tymi jednostkami, żebyśmy mogli wspólnie zmierzać się z problemami, żebyśmy mogli wspólnie wykorzystywać szanse jakie stwarza dla nas otoczenie, dlatego że bardzo często mówimy o badaniach interdyscyplinarnych, bardzo często mówimy o wspólnych inicjatywach. Tylko tą drogą jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi.

W marcu rozmawiałem w studiu Radia Katowice z rektorem Arkadiuszem Mężykiem, który po dwóch kadencjach przekazuje panu swoje obowiązki. Pytałem go wówczas w jakiej formie pozostawia uczelnię i odparł, że w bardzo dobrej. Wskazywał między innymi na umiędzynarodowienie czy wzrastające wskaźniki dotyczące publikacji. Proszę powiedzieć, co według pana, nie do końca dobrze funkcjonuje i nad czym należałoby popracować?

Umiędzynarodowienie rzeczywiście w naszej uczelni jest rozwijane bardzo intensywnie. W ostatnich latach, też dzięki programowi „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, którego jesteśmy jednym z dziesięciu laureatów w kraju, potrafiliśmy zmienić trochę kulturę pracy, potrafiliśmy dotrzeć do pracowników tak, aby starali się poszukiwać swoich partnerów nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, ale też w otoczeniu międzynarodowym. Właściwie dzisiaj zaglądałem do międzynarodowych baz danych, jak cztery lata temu zajmowaliśmy w gronie dwudziestu uczelni -właśnie aspirujących do tego programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”- dwudzieste miejsce jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, to teraz zauważyłem, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Ta współpraca międzynarodowa rzeczywiście zaczyna przynosić znaczące korzyści dla uczelni w takiej postaci, że zaczynamy się także uczyć od tych najlepszych. Tę drogę rozwoju, współpracy międzynarodowej -tutaj jest jeszcze wiele do usprawnienia i wiele do udoskonalenia- chciałbym kontynuować. Często się mówi „uczyli na cudzych błędach”, wolałbym żebyśmy się uczyli na cudzych sukcesach, żebyśmy przyglądali, jak funkcjonują te najlepsze uczelnie w kraju, ale także za granicą. Najlepiej te, które wyprzedzają nas obecnie z wielu różnych powodów.

Wspomniał pan między innymi o takim wzorze amerykańskim.

To prawda. Ja miałem okazję odwiedzić kilka uczelni amerykańskich, również te które należą do najlepszych uczelni w świecie, i bardzo wiele rozwiązań mi się tak spodobało. Oczywiście one funkcjonują w innym systemie kształcenia, już począwszy od samej rekrutacji, poprzez system finansowania, ale naprawdę wiele rozwiązań, chociażby angażujących studentów w badania naukowe, potrafiących integrować społeczność akademicką, potrafiących korzystać z możliwości jakie daje otoczenie gospodarcze, chciałbym skorzystać i zapisałem wiele z takich rozwiązań w swoim programie wyborczym. To będą na pewno działania, które chcę znacząco wzmocnić w  naszej uczelni.

Wszystkie uczelnie chcą dbać o coraz większą rozpoznawalność w kraju i za granicą -o czym już pan rektor już wspomniał-, i pan chce włączyć w to absolwentów tak aby mogli promować właśnie Politechnikę Śląską między innymi za granicą, ale czy uczelnia ma z nimi kontakt? Swego czasu powstał program „Absolwenci Politechniki Śląskiej” a wraz z nim strona internetowa, gdzie ostatni wpis, sprawdziłem dziś, dotyczy balu w lutym 2023 roku i Facebook - tam czas zatrzymał się w styczniu ubiegłego roku.

Właśnie to jest jeden z obszarów takich, które jeszcze w naszej uczelni wymagają doskonalenia. Ja nie chciałbym obejmować kierownictwa uczelni z myślą przewodnią, którą jest tylko i wyłącznie zmiana. Chciałbym żeby to było przede wszystkim doskonalenie. Jednym z tych elementów, które można doskonalić, to jest oczywiście współpraca z absolwentami. Absolwenci Politechniki Śląskiej osiągają wielkie sukcesy, wiele z tych osób to prezesi firm, to osoby zajmujące wysokie stanowiska także i za granicą, i utrzymywanie relacji z nimi, zachęcanie do tego aby starali się dbać o naszą uczelnię, bo wówczas dyplom, który kiedyś uzyskali, będzie też dla nich przynosił ciągle wartość.

Wśród absolwentów jest między innymi prof. Jerzy Buzek.

O, nasz wybitny absolwent.

Panie rektorze w ubiegłorocznym rankingu „Perspektyw” uczelnia zajęła siódme miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce. Wierzy pan, że uda się skoczyć oczko lub dwa do góry już w tym roku, a może w przyszłym?

Wierzę, że tak. Rankingi mają to do siebie, że niestety -myślę, że przez pewną stabilność- w swojej ocenie biorą pod uwagę pewne okno czasowe. To okno czasowe jest po pierwsze przesunięte o dwa lata wstecz w stosunku do aktualnych osiągnięć, a obejmuje także okres cztero, bądź pięcioletni, czyli właściwie to, co dzieje się najlepszego w naszej uczelni w tym roku, w ubiegłym roku, to jeszcze nie jest dostrzegane w rankingach. Natomiast rzeczywiście -wspomniałem o tym rozwoju umiędzynarodowienia- chciałbym także zwrócić uwagę na wskaźniki dotyczące chociażby takiej doskonałości naukowej, jak ocena naszych publikacji i ich zasięg. Tutaj też przesunęliśmy się o kilkanaście pozycji w górę. To na pewno zajdzie swój wyraz i w rankingach.

W czwartek rozpocznie się rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Śląskiej. Uczelnie będą rywalizowały ze sobą na programy, profile absolwentów, ofertę dodatkowych zajęć itd., itd. Czym Politechnika Śląska chce przekonać tegorocznych maturzystów, że to właśnie tę uczelnię powinni wybrać?

To jest niezwykle ważne pytanie i we właściwym momencie zadane. Nasza uczelnia oferuje szereg kierunków studiów. Nie chciałbym wymieniać ich nazw, bo każda uczelnia ma bogatą ofertę, natomiast to, co wyróżnia naszą uczelnię, to jest przede wszystkim integracja pomiędzy studentami a pracownikami, to jest włączanie studentów w badania naukowe. Tylko w ubiegłym roku uruchomiliśmy 335 projektów nauczania zorientowanego projektowo. To są niewielkie grupy studentów pracujące z naukowcami. Studenci pozyskują tematy projektów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Legitymują się później osiągnięciami, które myślę, że będą świadczyły o ich zaangażowaniu w czasie studiów przez całe życie. Angażujemy się także w działania na rzecz rozwoju ruchu naukowego już wśród uczniów szkół średnich i myślę, że ci dostrzegają, że na naszej uczelni pracuje się po prostu inaczej, że nie są to już tradycyjne studia, takie jakie miały miejsce jakiś czas temu, które teraz być może jeszcze w dalszym ciągu są w różnych uczelniach, u nas student jest traktowany w dużej mierze indywidualnie i może realizować swoje własne pasje. W tę stronę zmieniamy swoje kształcenie i myślę, że tym się wyróżniamy na tle uczelni w kraju, ale wiem, że także i uczelni w Europie.

Politechnika Śląska należy również do Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki. Stolica województwa śląskiego jest w tym roku Europejskim Miastem Nauki. Na tym uczelnia również wiele zyskuje. Czy można to w jakiś sposób wykorzystać w kontaktach z biznesem?

Bardzo wiele zyskuje ze względu na to, że tworzymy przede wszystkim ekosystem akademicki. Jesteśmy już nieizolowaną uczelnią, ale jesteśmy członkiem konsorcjum, które w tym akurat wypadku naszych uczelni jest bardzo komplementarne. Konkurencja pomiędzy nami jest naprawdę ograniczona do minimum. Tutaj należy przede wszystkim podkreślić ten aspekt współpracy, i to takiej współpracy wielowątkowej. Chcemy podejmować wspólne badania naukowe, chcemy współdzielić także infrastrukturę, pewne rozwiązania informatyczne. Myślę, że razem jesteśmy naprawdę poważnym partnerem, tak jak największe uczelnie na świecie.

Europejskie Miasto Nauki, będzie o nim głośno także w kolejnych latach?

Taki przyjęliśmy cel, ze względu na to, że oczywiście ten rok świętowania upłynie 31 grudnia. Natomiast chcielibyśmy by po nim zostało jak najwięcej, a to jak najwięcej to jest właśnie nasza trwała współpraca, żebyśmy patrzyli przede wszystkim przez pryzmat dłuższego horyzontu czasowego, nie tylko i wyłącznie tego, co się dzieje w tym roku. Oczywiście ten rok jest nasycony różnego rodzaju wydarzeniami, które wspólnie organizujemy, ale ważne żeby pewne rozwiązania przetrwały. Myślę, że jest to zdecydowana wola rektorów i społeczności akademickich.

I tego życzymy wszystkim uczelniom działającym w województwie śląskim, nie tylko w metropolii. Moim i państwa gościem w Radiu Katowice był rektor elekt Politechniki Śląskiej, prorektor do spraw nauki i rozwoju, prof. Marek Pawełczyk. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.

Dziękuję bardzo.Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 07:40
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA