Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rozmowa dnia z dyrektorem Robertem Pabianem
29.05.2024
07:35:00

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

We wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych działają konsultanci do spraw społecznych. 

Można się do nich zgłaszać z propozycjami ochrony obszarów leśnych, ale też z uwagami dotyczącymi prowadzenia gospodarki leśnej. Takie są założenia, a jak jest w praktyce? Zagrożenie pożarowe w lasach, między innymi w województwie śląskim, jest duże, co oznacza, że ściółka jest bardzo sucha i podatna na najmniejsze źródło ognia. Czy są pomysły, jak odbudować nadszarpnięty wizerunek Lasów Państwowych? 

Audyt w Lasach Państwowych. Szef katowickiej dyrekcji: Nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych.

— Ostatnie lata mocno nadszarpnęły wizerunek Lasów Państwowych i leśników. Utraciliśmy zaufanie do tego, co robimy w lesie — mówił w rozmowie z Radiem Katowice dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian.

Na ukończeniu jest audyt w instytucji, którego wstępne wyniki ujawniają szereg nieprawidłowości, dotyczących między innymi wydatkowania pieniędzy. Jak powiedział Robert Pabian, w przypadku dyrekcji w Katowicach nie stwierdzono poważnych problemów dotyczących gospodarki leśnej, ale dużym problemem było gospodarowanie funduszem leśnym.

— Są to środki, które powinny służyć gospodarce leśnej i wyrównywaniu niedoborów w jednostkach, to takie nasze "leśne janosikowe" — wyjaśnił gość rozgłośni. — Podejście do gospodarowania środkami funduszu leśnego było nieprawidłowe, stąd też pierwsze wyniki to pokazują. 

Gość Radia Katowice dopytywany przez prowadzącego rozmowę Łukasza Łaskawca o to, jakie to są kwoty, odparł: "milionowe".

— Powinny być wydawane na gospodarkę leśną, na las, to, co jest i powinno być dla nas najważniejsze, natomiast rzeczywiście w ostatnim okresie chyba straciliśmy z pola widzenia las, liczyły się inne rzeczy — podsumował szef RDLP w Katowicach. 

Podczas audytu w Lasach Państwowych sprawdzane jest między innymi finansowanie wydarzeń, pozorne zatrudnianie polityków bądź osób z nimi związanych, czy też nabycie przez Lasy Państwowe zespołu pałacowo-parkowego Brynek w powiecie tarnogórskim.

Konsultant ds. kontaktów społecznych ma ocieplić wizerunek Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe we wszystkich nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach uruchomiły stanowiska konsultanta do spraw kontaktów społecznych. Według założeń, można się do nich zgłaszać z propozycjami ochrony obszarów leśnych, ale też z uwagami dotyczącymi prowadzenia gospodarki leśnej.

W stolicy województwa śląskiego tę funkcję pełni naczelnik Wydziału Urządzania Lasu. Jak mówił na antenie Polskiego Radia Katowice szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian, są już pierwsze zgłoszenia. 

— Mamy też zgłoszenia, które jeszcze przed powołaniem tego konsultanta wpływały do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Analizujemy je, przemyśliwujemy, pochylamy się nad każdym głosem i próbujemy rozmawiać, wyciągać wnioski i doprowadzać do jakiegoś kompromisu. — przyznał gość rozgłośni. 

Dodał, że brane są pod uwagę wszystkie zgłoszenia i postulaty. 

— Niejednokrotnie one są, albo przewymiarowane, albo czasami sprzeczne ze sobą. Nigdy nie podchodzimy do nich tak, że my zrealizujemy je w 100 procentach, natomiast zawsze podchodzimy optymistycznie, na zasadzie, że na pewno z tego dialogu uda się wypracować jakiś kompromis. — wyjaśnił Robert Pabian.

Powołanie konsultantów do spraw społecznych jest jednym z działań, które mają ocieplić wizerunek Lasów Państwowych.

Z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robertem Pabianem rozmawia Łukasz Łaskawiec.

 

Państwa i moim gościem w Radiu Katowice w środę o poranku jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. Dzień dobry.

Dzień dobry panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Katowice.

Panie dyrektorze w marcu Lasy Państwowe informowały, że we wszystkich nadleśnictwach i we wszystkich regionalnych dyrekcjach uruchomiono stanowisko konsultanta do spraw kontaktów społecznych. Ludzie chcą wiedzieć, co dzieje się z obszarami leśnymi, chcą zabierać w tej sprawie głos, ale jak to wygląda w praktyce? W Katowicach konsultantem został naczelnik Wydziału Urządzania Lasu Grzegorz Janas. Czy zgłaszają się do niego mieszkańcy regionu?

Ten proces dopiero się rozpoczyna. Jego podstawową funkcją jest to żeby ułatwić kontakt otoczenia z nami, leśnikami. Pierwsze zgłoszenia już oczywiście mamy, mamy też zgłoszenia, które jeszcze przed powołaniem tego konsultanta wpływały do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Analizujemy je, przemyśliwujemy, pochylamy się nad każdym głosem i próbujemy rozmawiać, próbujemy wyciągać wnioski i doprowadzać do jakiegoś kompromisu. 

Tutaj chcę zapytać właśnie czy te opinie i propozycje mieszkańców są, były lub będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów leśnych?

Panie redaktorze, zawsze były brane, tylko w ostatnim okresie ten problem niejako stał się taki bardzo medialny. Bierzemy pod uwagę wszystkie zgłoszenia, wszystkie postulaty. Niejednokrotnie one są albo przewymiarowane, albo czasami i sprzeczne ze sobą. Nigdy nie podchodzimy do nich tak, że my je zrealizujemy w 100%, natomiast zawsze podchodzimy optymistycznie na tej zasadzie, że na pewno z tego dialogu uda się wypracować jakiś kompromis.

Czy powołanie takich konsultantów to jeden z elementów ocieplenia wizerunku Lasów Państwowych mocno nadszarpniętego w ostatnich latach?

Tak, niestety muszę tu przyznać panu redaktorowi rację, że te ostatnie lata nadszarpnęły wizerunek Lasów Państwowych i -to co najbardziej nas boli- leśników również. Utraciliśmy zaufanie do tego, co robimy w lesie. Na pewno jest to pierwszy krok żeby tę możliwość wymiany informacji ułatwić, ułatwić kontakty. Jest to pierwszy krok - ustanowienie takich konsultantów zarówno na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o ile postulaty dotyczą szerszego terenu, ale i w każdym nadleśnictwie tak żeby można było dyskutować o szczegółach.

Mówiąc o tym wizerunku trzeba powiedzieć, że były głosy o upartyjnieniu instytucji, niewłaściwej gospodarce środkami finansowymi. Las zdaje się nie był najważniejszy. Trwa audyt w Lasach Państwowych, są już wstępne wyniki. Dotyczą między innymi wydatkowania pieniędzy na różne eventy i spotkania. Jakie decyzje pan podjął od marca, kiedy objął funkcję dyrektora tutaj, w Regionalnej Dyrekcji w Katowicach, żeby ten wizerunek ocieplić?

Odkąd dyrektor generalny powierzył mi kierowanie Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych podejmuję -bo to ciągle ten proces trwa jeszcze- decyzje dotyczące sprawdzenia czy wykonania właśnie tego audytu. On już jest na ukończeniu w tej chwili. O ile nie stwierdzam i nie stwierdzamy żeby były poważne problemy dotyczące gospodarki leśnej, bo tę gospodarkę leśną prowadzą leśnicy w terenie i oni wiedzą, co robić, ta gospodarka jest prowadzona w granicach prawa i z zachowaniem prawa, o tyle rzeczywiście pierwsze, wstępne wyniki audytu pokazują, że duży problem mieliśmy z gospodarowaniem tzw. Funduszem Leśnym. Są to środki, które powinny służyć gospodarce leśnej i wyrównywaniu niedoboru w jednostkach, czyli jest to nasze leśne „janosikowe”. Podejście do gospodarowania środkami Funduszu Leśnego było nieprawidłowe. Pierwsze wyniki to pokazują i będziemy oczywiście czynić dalsze postępowania.

Rozumiem, że te pieniądze wydawano nie na to, na co powinny być wydane?

Zdecydowanie tak. Bardzo dużo środków było wydawanych…

…jakie kwoty?

To są kwoty milionowe. One rzeczywiście powinny być wydawane na gospodarkę leśną, na las, to co jest dla nas i powinno być najważniejsze, natomiast rzeczywiście w ostatnim okresie chyba straciliśmy z pola widzenia las, liczyły się inne rzeczy, na nie były przeznaczane środki Funduszu Leśnego. To musimy zbadać i z tego wyciągnąć wnioski. 

Polacy pytają czy będzie mniej wycinek w lasach?

To słowo „wycinka” jest demonizowane w tej chwili. Lasy Państwowe wycinek, jako takich, nie robią. Przez wycinki to my rozumiemy wycięcie fragmentu lasu pod budowę drogi, pod budowę szlaku komunikacyjnego, pod budowy deweloperskie. Oczywiście tego nie robią leśnicy, to odbywa się w majestacie prawa i są to wyjątkowe sprawy. To co wycinamy, leśnicy wycinają drzewa, to są cięcia pielęgnacyjne i cięcia odnowieniowe w ramach gospodarki leśnej, której celem jest zachowanie trwałości lasu na całym terenie. 

Gościem Radia Katowice jest dyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. Panie dyrektorze zmieniamy temat w naszej rozmowie. Wieczorem zaglądałem na mapę zagrożenia pożarowego i w większości była czerwona, także w województwie śląskim, a to oznacza, że zagrożenie pożarowe jest duże. Ściółka zdaje się jest bardzo sucha i nawet najmniejsze źródło ognia może doprowadzić do pożaru, który może być tragiczny w skutkach.

Niestety pożary to jest coś, co nam towarzyszy od bardzo wielu lat. Jest to zjawisko bardzo groźne i bardzo destrukcyjnie wpływa na to, co robimy w lesie i na stan lasu, którym się opiekujemy. Na ten moment na tle kraju, województwo śląskie jest na czerwono, ale ten kolor jest bledszy niż tło, niż cała Polska. W Polsce rzeczywiście zagrożenie pożarowe jest dość duże, jak mówię, ono trwa już dość długo, ponieważ mamy wieloletni problem i z opadami, i z pokrywą śniegu, ale również temperaturami, wiatrem. To wszystko sprawia, że ściółka wysycha bardzo szybko i rzeczywiście kiedy poziom wilgotności ściółki spadanie do kilkunastu, a czasem nawet poniżej 10%, to jest mniej więcej tyle ile wysuszone siano, bardzo niewiele potrzeba żeby powstał pożar. Czasem nawet przejechanie samochodem spalinowym. 

Tak, samochodem z katalizatorem. Musimy pamiętać o tym, że przyczyną zdecydowanej większości pożarów jest człowiek.

Regionalna Dyrekcja nie tylko w Katowicach, ale też w całym kraju stale monitoruje stan lasów. Obserwujecie naocznie, co się w tym lesie dzieje żeby szybko reagować. Wykorzystujecie także do tego samoloty.

Tak, dopracowaliśmy się bardzo profesjonalnego, ale przede wszystkim skutecznego systemu zapobiegania pożarom w lasach. Mamy szereg dostrzegalni, w których zwykle siedzą obserwatorzy i na tych dostrzegalniach wypatrują śladu pożaru. Tym śladem jest przede wszystkim dym. Potrafimy wtedy bardzo szybko zlokalizować gdzie ten pożar ma miejsce. Dysponujemy statkami powietrznymi, które w sytuacji kiedy pożaru nie ma, patrolują tereny leśne, a w sytuacji kiedy stwierdzamy, że pożar w jakimś miejscu jest, pomagają nam również w akcjach gaśniczych i jest to bardzo skuteczne działanie. 

Na koniec jeszcze jedna kwestia panie dyrektorze. Zbliżają się wakacje, czerwiec za pasem. Minęły trzy lata odkąd zezwolono na rozbijanie namiotów w lasach, ale tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Czy są chętni aby korzystać z takich możliwości? O czym trzeba pamiętać, kiedy już ten namiot, ten biwak rozbijemy?

Tak, rzeczywiście to rozwiązanie od kilku lat funkcjonuje. Trudno tak dokładnie określić jakie jest zainteresowanie, bo mniejsza grupa osób nocująca przez jedną noc, w zasadzie nawet nie musi tego zgłaszać. Są oczywiście wyznaczone do tego obszary. Wyznaczając te obszary braliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo, ale również i ochronę środowiska, braliśmy pod uwagę również i zwierzynę, która w tym lesie żyje. Można korzystać i bardzo serdecznie do tego zapraszam, natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy w lesie, czyli tak naprawdę nie u siebie, i wszystkie uregulowania, i wszystkie zasady, które powinniśmy przestrzegać na co dzień w lesie, również i podczas tego biwakowania powinniśmy przestrzegać, przede wszystkim jeśli chodzi o używanie otwartego ognia, ono poza miejscami wyznaczonymi, a takich miejsc w lesie jest bardzo mało, jest niemożliwe.

A gdzie znajdziemy mapę tych miejsc do biwakowania?

Na stronie Lasów Państwowych w zakładce Czas w las, ale również i na stronach internetowych wszystkich nadleśnictw, w których takie obszary zostały wyznaczone. Na tych stronach jest również szczegółowy regulamin. Naprawdę warto się z nim zapoznać zanim podejmiemy decyzję, że nocujemy w lesie. 

I tutaj musimy postawić kropkę. Moim i państwa gościem w Radiu Katowice był dziś Robert Pabian dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Bardzo dziękuję za spotkanie.

Dziękuję bardzo. Darzbór!Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 07:40
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA