Nagroda dla Katowic

Katowice docenione na arenie międzynarodowej. Stolica województwa śląskiego otrzymała nagrodę "Friendly City – City of Solidarity" za przeciwdziałanie marginalizacji i wzmacnianie lokalnych społeczności.

Jak mówi prezydent Katowic, Piotr Uszok, nagroda ta jest dla miasta wielkim wyróżnieniem.


Jak mówi Agata Góralczyk, przedstawiciel Europejskiej Federacji Lokalnej Solidarności, Katowice od lat podejmują działania na rzecz aktywizacji społeczeństwa.


Nagroda Europejskiej Federacji Lokalnej Solidarności jest przyznawana corocznie od 15 lat. W przeszłości wyróżnienie otrzymywały takie europejskie miasta jak Genewa, Bruksela, Wiedeń, czy Budapeszt.

Autor: Łukasz Szwej


Podobne artykuły