Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Transport publiczny. Temat do dyskusji.
20.03.2019
18:30:00

fot. Krzysztof Słabikowski

Transport publiczny - czyje to zadanie? Gmina odpowiada za zbiorowy transport lokalny, powiat za transport na szczeblu ponad-gminnym. Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich należy do zadań własnych samorządu województwa. W powiecie kłobuckim podupadający PKS i zainteresowanie przewoźników prywatnych tylko liniami dochodowymi powodują, że do wielu miejscowości trudno dojechać. Dlatego samorządowcy gmin
i powiatu podjęli wspólną deklarację - transport autobusowy dla mieszkańców i uczniów zapewnimy wspólnie. W jaki sposób? Z czego będzie on finansowany? Czy znane są propozycje dofinansowania tego transportu przez budżet państwa? "Temat do Dyskusji" w studiu w Częstochowie podejmują starosta kłobucki Henryk Kiepura, wójt Lipia Bożena Wieloch, poprosimy też o wypowiedź wójta Opatowa Bogdana Sośniaka. Program po 18.15 prowadzi Zdzisław Makles.Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA