Serwis 95lat Radio Katowice

Teraz na antenie:

 

The Sound of Silesian Organs Julian Gembalski

 border=0 class=
 Ze wstępu prof. Juliana Gembalskiego:

Organy górnośląskie – muzyka organowa w świątyniach Górnego Śląska Wielowiekowa tradycja muzyki kościelnej obejmuje również bogaty obszar muzyki organowej, która – obok śpiewu gregoriańskiego i śpiewu ludowego, towarzyszyła liturgii chrześcijańskiej od kilku wieków. W wyposażeniu kościołów organy pojawiły się ok. XIV wieku i wraz ze zmieniającymi się epokami historycznymi zmieniały się pod względem wielkości, konstrukcji i estetyki brzmienia. Na Górnym Śląsku obecność organów odnotowana jest po raz pierwszy w klasztorze cystersów w Czarnowąsach (1390), zaś w kolejnych dwóch wiekach m.in. w Opolu (1471), Rudach Raciborskich (1474), Raciborzu (1508), Cieszynie (1519), Gościęcinie (1561), Byczynie (1572), Pszczynie (1580) i Bytomiu (1598). Ponieważ żaden z tych instrumentów nie zachował się do naszych czasów, nie możemy dziś nic powiedzieć o ich wielkości, kształcie zewnętrznym czy kompozycji brzmieniowej. Nie posiadamy też żadnych dokumentów, które opisywałyby je szczegółowo. Dlatego możemy jedynie przypuszczać, że były to organy porównywalne z budowanymi wówczas w innych krajach europejskich, zwłaszcza , że często były one tworzone przez warsztaty zakonne, posiadające między sobą szerokie kontakty kulturalne. Dużo więcej powiedzieć możemy o organach zachowanych do dziś w świątyniach oraz udokumentowanych w źródłach pisanych.

Niniejszy album prezentuje bogactwo możliwości brzmieniowych wybranych organów górnośląskich od XVII wieku, aż do czasów nam współczesnych, a także bogactwo ich możliwości wyrazowych. Organy, pochodzące z różnych warsztatów, powstałe w różnym czasie a także rozbrzmiewające w kościołach o zróżnicowanej kubaturze i akustyce pokazują swoje niepowtarzalne piękno w utworach utrzymanych w zróżnicowanej stylistyce, a także w improwizacjach. Pokazują także, jak bogatym w instrumentarium organowe regionem jest Górny Śląsk – ziemia, na której zawsze żyli ludzie miłujący muzykę. W ten sposób organy stanowią świadectwo jego wielkiej tradycji muzycznej i kultury.

Link

Strona na WordPress


Powrót do wydawnictw