Rozmowa dnia z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem

fot. Przemysław Januszko

Remonty i przebudowy! 

Przez Częstochowę trudno przejechać, ponieważ oprócz przebudowy linii tramwajowej, trwają drogowe prace remontowo-budowlane w kilku miejscach jednocześnie. Kiedy i co zakończy się, co jeszcze będzie w budowie? Będą też wakacyjne wątki: park wodny, rowery miejskie i wypoczynek. Z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem. rozmawia Zdzisław Makles.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia