Rekordowe dofinansowanie szkółek piłkarskich.

Rekordowe 35 milionów złotych przekaże Ministerstwo Sportu na dofinansowanie certyfikowanych szkółek piłkarskich. Kwota zostanie rozdzielona pomiędzy 600 ośrodków szkolących zawodników od szóstego do trzynastego roku życia. W naszym regonie certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej posiadają aż 83 szkółki.

To największy w historii Ministerstwa budżet na upowszechnianie wśród najmłodszych konkretnej dyscypliny sportu. 

- Ministerstwo Sportu przeznaczyło na ten cel 35 milionów złotych. Kwota pozwoli na wsparcie blisko 600 szkółek piłkarskich pracujących z dziećmi i młodzieżą w całej Polsce – powiedziała Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Program „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie dla dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat w zakresie piłki nożnej. Zostanie nim objętych ponad 57 tysięcy uczestników oraz ponad 3,7 tysięcy trenerów w całej Polsce. Jego założeniem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami oraz wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących zajęcia sportowe. 

- Program jest kolejnym elementem sportowej tarczy antykryzysowej. Wcześniej, podjęłam decyzję o przeznaczeniu  rekordowej kwoty w wysokości 55 milionów złotych na tegoroczny Rządowy Program „KLUB”. Zależy nam na wsparciu sportu powszechnego, który odgrywa ogromną role w profilaktyce zdrowotnej – powiedziała Minister Sportu. 

Program „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce - "Planu dla piłki", w której zawiera się także Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich.

Pelna lista Szkółek z dofinansowaniem - www..gov.pl

/mm/iar/